Tìm kiếm

Có tổng số 1 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "máy bóc vỏ lạc công suất 100kg/h"

Máy bóc vỏ lạc công suất 100kg/h (05/02/2018)

YÊU CẦU CÔNG NGHỆ - công suất máy 100kg/h - thiết kế máy phù hợp với phân bố kích thước chiều dài trái lạc là 15 - 23mm  
{**} {**}