Tìm kiếm

Có tổng số 1 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "module NodeMCU"

Thực hiện dự án ioT với module NodeMCU (01/07/2018)

     Bạn đang gặp vấn đề với ioT vì kết nối esp8266 quá rắc rối, đừng lo đã có module NodeMCU giải quyết vấn đề đó.        Nếu quan tâm bạn hãy học tài liệu này thôi !        Tài liệu trình bày rất rõ ràng và cụ thể:        - Giới thiệu module      - Trình bày các cấu trúc lệnh rõ ràng      - Ví dụ cụ thể  
{**} {**}