Tìm kiếm

Có tổng số 1 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "phần mềm giá rẻ"

Share code phần mềm xếp lịch dạy giáo viên c# kèm hướng dẫn (07/07/2018)

Mã đồ án: M201894 Share code phần mềm xếp lịch dạy giáo viên c# kèm hướng dẫn có những tính năng sau: Gồm các chức năng sau: Thông tin cá nhân. Danh mục: Danh mục Môn học. Danh mục Giáo viên. Danh mục Lớp. Danh mục Phòng học. Phân công: Phân công Học tập. Phân công Giảng dạy. Thời khóa biểu: Lập TKB theo Giáo viên. Lập TKB theo Lớp Cơ sở dữ...
{**} {**}