Tìm kiếm

Có tổng số 15 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "source code php"

Source code đồ án tốt nghiệp Website du lịch Code PHP, data, báo cáo (06/05/2019)

Tên đồ án : Đồ án tốt nghiệp Website du lịch Code PHP + data + báo cáo Code : PHP + data + báo cáo Tác giả: Mã số đồ án : M6026 Dung lượng download : 102MB Mô tả : Đồ án tốt nghiệp Website du lịch Code PHP + data kết nối MySQL Đồ án tốt nghiệp Website du lịch Code PHP: Nội dung báo cáo: MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 2 1.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY 2 1.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 2...

source code đồ án tốt nghiệp website giới thiệu sản phẩm PHP, data, báo cáo (25/03/2018)

Tên đồ án : Đồ án tốt nghiệp website giới thiệu sản phẩm PHP, data, báo cáo Code : PHP + data + báo cáo Tác giả: Mã số đồ án : M6024 Dung lượng download : 70MB Mô tả : Đồ án tốt nghiệp website giới thiệu sản phẩm PHP, data, báo cáo kết nối MySQL Đồ án tốt nghiệp website giới thiệu sản phẩm PHP: Nội dung báo cáo: MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 4 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP 5 1.1 Thông...

Source code Android - Ứng dụng tìm nhà đất - Có server riêng(viết bằng PHP trả về dạng JSON) (02/02/2018)

Ứng dụng có hai phần:  - Thứ nhất: phần server được viết bằng PHP trả về JSON, biết cách up ảnh lên server.  - Thứ hai: phần client                   + Có hai danh mục Thuê/Bán cho người dùng lựa chọn trong mỗi danh mục lại có các mục con về loại nhà cần Thuê/Bán.                  + Người dùng có thể đăng nhập và tạo một bài đăng (thông tin về nhà và ảnh chụp).          ...
{**} {**}