Tìm kiếm

Có tổng số 5 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "source code quản lý học viên c"

share source code đồ án quản lý học viên C#, database (04/03/2018)

Tên đồ án : Code đồ án quản lý học viên C# + data( access) Code : C# + data Tác giả: Mã số đồ án : M1038 Dung lượng download : 4MB Mô tả : : Code đồ án quản lý học viên C# + data kết nối SQL server Download source code đồ án quản lý học viên C#, database. Code dễ hiểu, nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn c#.    

Tải source code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý học viên c# -WPF kèm báo cáo (29/10/2018)

source code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý học viên c# : - Giao diện Đăng nhập. xxi - Giao diện menu chính (admin). xxii - Giao diện Đăng kí học viên mới. xxiii - Giao diện Quản lí thông tin học viên. xxiv - Giao diện Quản lí thông tin giáo viên. xxv - Giao diện Quản lí lớp học. xxvi - Giao diện quản lí khoá học. xxvii - Giao diện phân công giáo viên giảng dạy. xxviii - Giao diện quản lí tài...

Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL tải miễn phí (21/06/2018)

Tên đồ án :  Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL tải miễn phí Code :  php - database  Tác giả: Mã số đồ án : PHP 5 Dung lượng download :  20MB Mô tả : Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL tải miễn phí Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL tải miễn phí Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL gồm có các chức năng...
12
{**} {**}