Tìm kiếm

Có tổng số 8 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "source code quản lý sinh viên c"

Share source code đồ án quản lý sinh viên C#, database (03/03/2018)

Tên đồ án : Code đồ án quản lý sinh viên C# + database Code : C# + data Tác giả: Mã số đồ án : M1033 Dung lượng download : 3MB Mô tả : : Code đồ án quản lý sinh viên C# + database kết nối SQL server

Share source code đồ án quản lý sinh viên c# full báo cáo, database (15/02/2018)

Tên đồ án : Share source code đồ án quản lý sinh viên c# full báo cáo, database Code : C# + báo cáo + database Tác giả: Mã số đồ án : M169 Dung lượng download : 98MB   Share source code đồ án quản lý sinh viên c#: MỤC LỤC Quản Lý Sinh Viên 11 MỞ ĐẦU 11 1. Giới thiệu về công ty phần mềm Tre Việt 12 2. Sơ lược về công ty 12 3. Tóm tắt quá trình thực tập: 3.1 Ngôn ngữ thực tập: 12 3.2 Quá trình thực...

Download source code quản lý điểm sinh viên c# full báo cáo, data (15/02/2018)

Tên đồ án : Download source code quản lý điểm sinh viên c# full báo cáo, data Code : C# + báo cáo + database Tác giả: Mã số đồ án : M165 Dung lượng download : 43MB Download source code quản lý điểm sinh viên c#: MỤC LỤC CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 4 1. Vị trí và tầm quan trọng của môn học 4 2. Các tính chất cơ bản 4 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÍ ĐIỂM SINH VIÊN 6 1. Tổng...
{**} {**}